– Vi hadde sett for oss at voksne mellom 30 og 66 år var såpass godt etablert i bilen at vi ikke skulle få en markant økning i bruk av buss for denne gruppen, sier markedsdirektør Trond Myhre i Vestviken kollektivtrafikk.

Der tok de feil. Til busselskapets gledelige overraskelse står denne gruppen for nesten en dobling av antall kjøpte periodekort i forhold til året før.

Les også: Buss hvert 10. minutt i Grenland

Færre trenger bil

Det er ikke bare de voksne som har reagert positivt på  Grenlands storsatsing på busstilbudet. Også blant de unge voksne er det en klar økning i bruk av felles transportløsning.

De ligger hakk i hæl med voksengruppa i prosentvis økning fra året før.

– Det kan se ut som unge voksne mellom 20 og 30 år og familier som disponerer to eller flere biler benytter kollektivtilbudet mer enn tidligere, sier Myhre.

De ti første månedene i 2014 viser totalt en vekst på ti prosent i bruk av buss i Grenland. Enkelte ruter, som bussen fra Siljan til Skien og Gulset, har hatt en dobling av antall passasjerer.

 Flere årsaker

Hyppigere avganger er innført som et tiltak for å få flere til å busse. Bussene på metrolinjene går nå hvert tiende minutt i morgen- og ettermiddagsrushet, og hvert tjuende minutt midt på dagen og om kvelden.

Den kraftige økningen i bussbruk i Grenland er resultat av en bevisst satsing fra Grenlands-kommunene og Telemark fylkeskommune. De gode ordningene finansieres gjennom belønningsavtalen med Samferdselsdepartementet, som løper ut 2016. Arbeidet med å få ny avtale når den nåværende går ut, er allerede i gang.

– Vi tror det er en kombinasjon av hyppigere avganger, lavere pris og markedsføring som er årsaken til den markante økningen, sier Myhre.

Hva er egentlig belønningsavtale?

Ambisiøst

Det er tredje året med bussvekst i Grenland. Det var satt som mål at veksten skulle bli på ti prosent i år, noe den også ser ut til å bli.

– Det var et ambisiøst mål å fortsette veksten på tredje året, sier Myhre som er svært godt fornøyd med holdningsendringen i Grenland.