I løpet av en time passerte litt over 50 syklister Bypakke Grenland sin stand på Kjønes ved Urædd stadion i Porsgrunn på internasjonale winterbike to work day . Av disse var flesteparten ungdom og studenter, deretter jevnt fordelt opp til 60 år. På standen i Skien ved Gråten og Tuftebygget møtte bypakka 30 syklister på morgenkvisten, de fleste på vei til jobb.

Jannis_Deligiannis_Rikke Philippi - Kopi

Jannis Deligiannis

-Sykkel som fremkomstmiddel er bare…deilig, sier Helle Thysted. Sammen med mannen Jens Christian Thysted kom de på hver sin elsykkel på vei til jobb.

-Hadde det ikke vært for at Michel Fouler – fra organisasjonen På sykkel i Telemark satt piggdekk på elsykkelen hadde jeg neppe vintersyklet, sier Helle, som er lærer på Kjølnes ungdomsskole.

– Jeg har syklet hver dag i hele vinter, minus en dag, sier Thor Myhr, lærer ved Borge skole.

– Litt utfordrerne vintervær med is og knudrete underlag til tross, når jeg sykler til jobb er jeg klar til å møte elevene, slår han fast.

Ikke sett bort sykkelen

Myhr erfarer at når man først setter bort sykkelen for sesongen tar det litt lengre tid å hente den fram igjen.

– Været tatt i betraktning er dette gode tall, sier Michel Fouler i Telemark og samarbeidspartner med Bypakke Grenland. Med mye is på sideveger et stykke unna gang- og sykkelveger er en viktig årsak til at sykkelandelen har sunket blant de unge i år, slår han fast.

Vintersyklingens dag Kjølnes_Michel og Thor_Birgitte Finne Høifødt (4)

Michel Fouler og Thor Myhr

Bytt til piggdekk

Fouler tror likevel flere kunne ha syklet ved å få hjelp til å bytte til piggdekk på sykkel.