De som har syklet til jobb har fått hengt en hyggelig hilsen og et «loddnummer» på syklene sine. Hovedpremien går til nummer 1228, som er delt ut til en syklist i Porsgrunn kommune. De andre premiene går til 7 (Sykehuset), 662 (Bilfinger), 952 og 974 (Skien kommune).

Vi gratulerer!

Vinnerne bes kontakte tore.kamfjord@t-fk.no .