– Telemark fylkeskommune har ansvaret for kollektivtilbudet i fylket. Vi ønsker å fange opp mer informasjon fra busspassasjerene for å forbedre oss, sier Anne Cecilie Gundersen, rådgiver ved areal og transport i fylkeskommunen.

Det har vært gjennomført årlige kundetilfredshetsundersøkelser for Telemark siden 2006. I 2015 oppnår totalt sett Telemark en score på kundetilfredshet på 64 av 100 poeng. Det er en nedgang med 8 poeng sammenlignet med undersøkelsen fra 2014. For Grenland viser undersøkelsen en nedgang på 4 poeng, fra 71 til 67.

Lytte til brukerne

– Undersøkelsene baserer seg på et lite utvalg, og kan være sårbart for å tolke resultater. I løpet av året ønsker vi å fange opp mer informasjon fra de som bruker buss. Å lytte til brukerne av tilbudet er helt nødvendig for å utvikle tilbudet i riktig retning.

– Målet er å få flere til å ta bussen, sier Gundersen.

Det som gir negative utslag fra kundene i Grenland er vedlikehold på buss, kjørestil og informasjon om busstilbudet.

Nye busser til sommeren

– Vedlikehold er et omfattende ord. For kunder betyr det som oftest at bussene er rene og ser pene ut inne i bussen. Til sommeren får vi nye busser i Grenland, også biogass-busser. Det er noe vi gleder oss til.

Når det gjelder kjørestil mener hun dette kan skyldes at sjåførene er opptatt av at de må holde rutetider. Dette vil også bli kartlagt bedre i ny undersøkelse.

Informasjon om kollektivtilbudet skal styrkes. Telemark fylkeskommunes nye informasjonskanal farte.no vil bidra til dette. Her finner man informasjon som rutetider, billettpriser og reisekort.

– I løpet av året planlegges det å ha nettbutikk og mobilløsninger tilgjengelig, opplyser hun.

Fortsatt lave billettpriser i Grenland

– Når det gjelder billettpriser så har Grenland fortsatt valgt å holde samme pris. Fordi Telemark fylkeskommune og kommunene Porsgrunn, Skien og Siljan fikk en belønningsavtale med staten for 2013 til 2016 er dette mulig, sier Anne Cecilie Gundersen.

Sakene om kundetilfredshetsundersøkelsen og takster for 2016 skal opp i hovedutvalget for samferdsel mandag 8. februar.