Skien og Porsgrunn kommune er med i denne satsingen og søker etter dyktige kolleger. Vi søker to prosjektkoordinatorer – en med arbeidssted i Skien og en med arbeidsted i Porsgrunn. Stillingene skal delta i et samarbeid med prosjektkontoret for Bypakke Grenland.

Bypakke Grenland er et samarbeid om areal, transport og byutvikling i Grenland. Over 2,6 milliarder kroner skal brukes på investeringsprosjekter som gjør det mer attraktivt å bo og arbeide i vår region. Det skal planlegges og bygges prosjekter knyttet til veg, næringstrafikk, kollektiv, gang- og sykkel, trafikksikkerhet og bymiljø.

Søknadsfristen er 6. desember.

Gå inn på nettsidene til Skien kommune og/eller Porsgrunn kommune får å søke på stillingene. Du er velkommen til å søke begge eller en av stillingene. Søker du begge stillingene må søknadskjema fylles ut for hver av kommunene.

(Foto: Åsmund Tynning)