Mandag ble tilbudene for totalentreprisen åpnet på Statens vegvesen Region sørs hovedkontor i Arendal. Tilbudene skal kvalitetssjekkes og behandles i Anskaffelsesnemda før endelig kontrakt signeres. Signering av kontrakt er forventet til å foregå rundt 1. desember.

En milepæl

– Dette er den største konkurransen og derfor en milepæl for prosjektet. Dette betyr av vi nå kan jobbe videre mot bygging og folk vil se at det skjer noe ute i felten, sier prosjektleder i Statens vegvesen Roar Gärtner.

Fv. 32 Gimlevegen – Augestadvegen er et av de største prosjektene i Bypakke Grenland og skal bidra til å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn sentrum bedre. Den nye strekningen vil telle 1,3 kilometer og har en totalkostnad på 570 millioner kroner.

Konkurransepreget dialog

Prosjektet har valgt å drive konkurransepreget dialog for totalentreprisen. Dette betyr at anskaffelsesprosedyren er preget av dialog med leverandørene om alternative løsninger før det endelig tilbudet gis.

I tillegg er det valgt et to-konvolutts system, hvor tilbudet fra entreprenør blir levert i to ulike konvolutter. Den første konvolutten som åpnes inneholder selve løsningsforslaget, samt skissetilbud. Vegvesenet vurderer så tilbudet ut ifra kvalitet og gir poeng etter tre kriterier; teknisk kvalitet og byggemåte, drift og vedlikehold og fremdrift. Mandag ble konvolutt nummer to åpnet. Denne inneholder prisen som gitt over.

Bildetekst: AF Gruppen står som nummer en til å få kontrakten om bygging av Lilleelvkrysset. F.v.: Prosjekteringsleder i Statens vegvesen Hilde Lindell Vasaasen, Lars Hoksrud fra AF Gruppen og prosjektleder i Statens vegvesen Roar Gärtner.

(Foto: Elin Fykerud Johannessen)