– En stor del av befolkningen i Siljan kjører til Skien og Porsgrunn hver dag. Ved å bli med, får vi nå noe igjen for at vi betaler. Det at grenlandskommunene kan stå sammen om slike store prosjekter er også viktig for Siljan, sier Holmeid, som beklager at Bamble ikke ble med denne gangen.

Miljøaspektet ble trukket fram som viktig i debatten i Siljan. Målet er at det ikke skal være vekst i biltrafikken fordi man skal velge andre alternativer. Der kan Siljan definitivt bidra, i første rekke ved at kollektivtilbudet blir bedre.

Sosial profil

Siljan-ordføreren forstår at mange reagerer negativt på bomfinansieringen.

– Vi erkjenner at for enkelte kan det bli dyrt med bomutgiftene, så vi ønsker å få utredet mulighetene for redusert betaling for noen. Derfor tok kommunestyret i Siljan også med et oversendelsesforslag, hvor kommunestyret i Siljan henstiller sentrale myndigheter om å vurdere alternativer for en sosial profil på bompengeinnkreving i Bypakke Grenland. Vi håper dette blir tatt med som et innspill i den videre prosessen, sier Gynner Berit Rygg Holmelid.

Hun tror dessuten bompengene kan bidra til at folk endrer litt på reisevanene sine.

– For de fleste er det litt langt å sykle fra Siljan til Skien eller Porsgrunn, i hvert fall kan det bli tungt hjem igjen… Men kompiskjøring, både til og fra jobb og til fritidsaktiviteter, er helt sikkert mulig bare man er bevisst på gevinsten det kan gi og organiserer seg litt. Det er synd at dette perspektivet har blitt litt borte i bomdiskusjonen som har pågått i det siste, sier ordføreren og fortsetter:

– For å løfte blikket litt, er det store perspektivet slik at Grenland er en viktig del av Telemark. Det hadde ikke gagnet fylket om Grenland nå hadde sagt nei til de tiltakene som ligger i Bypakke Grenland.