Bypakke Grenland gir unike muligheter til å utvikle regionen. Som kampanjeansvarlig kan du få en sentral rolle i denne satsingen.

Kampanjeansvarlig får hovedansvar for å utforme og drive frem alle kampanjer i regi av Bypakke Grenland i samarbeid med offentlige aktører, arbeidsliv og andre som kan bidra til effektiv måloppnåelse. Stillingen er en del av et prosjektkontor som har til hovedoppgaver å koordinere gjennomføring av tiltak i Bypakke Grenland.

I første omgang er dette en prosjektstilling med to års varighet med mulighet for forlengelse.

Her kan du lese mer om stillingen og søke.