Det kommer fram i en uttalelse som er sendt til fylkeskommunen.

Skien Gårdeierforening er en nystartet enhet som organiserer gårdeierne i sentrumsonen i Skien. Foreningen har ca. 50 av totalt 200 gårder i
sentrum som medlemmer. Visjonen for gårdeierforeningen er å øke verdiskapingen på eiendommene ved å øke attraksjonskraften til Skien sentrum.

Uttalelsen kommer etter et styremøte 3. juni, der Skien Gårdeierforening ble orientert om innholdet i bypakka. I uttalelsen står det:

«Det var flere i styret som før møtet hadde et syn at de presentasjoner som har vært av bypakken viser et sett med tiltak med for lavt ambisjonsnivå på vegne av Grenland. Etter presentasjonen ser vi at de tiltak som ligger i planen absolutt må gjøres og er en forutsetning for en fornuftig utvikling av Grenland som byområde. Vi har også forstått på presentasjonen at en rekke alternativer har vært vurdert underveis. Vi støtter planen og gleder oss til å være med å påvirke detaljutviklingen av de tiltakene som står oss nærmest, som vil bidra til å oppfylle vår visjon for Skien sentrum.»