Fra 16. til 22. september deltar mer enn 2300 europeiske byer og kommuner i Europeisk mobilitetsuke – en felles kampanjeuke for miljøvennlig transport. Hovedmålet er at folk skal reise mer miljøvennlig og se gevinsten ved å velge kollektivt fremfor bil.

Reis smart. Det lønner seg

I år fokuserer Europeisk mobilitetsuke på at det lønner seg å reise miljøvennlig, både for deg selv og for samfunnet. Miljøvennlige reiser gjør godt for lommeboken din, luften du puster inn og kroppen din. Hvor mye kan du for eksempel spare på å sykle til jobb noen dager i uka fremfor å kjøre? Hvis du som reiser bruker aktiv transport, som gåing og sykling, er du dessuten mer produktiv på jobb, du får færre sykedager og bruker mindre tid på legekontoret.

–        Hvert skritt, hvert pedaltråkk og hver kollektivreise monner, du får bedre helse og mer energi. Når du føler deg bedre, får du mindre sykefravær og blir en mer kreativ, produktiv og lønnsom ansatt som bidrar til et bedre samfunn, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i en kronikk på www.mobilitetsuken.no . Før han fortsetter:

–        Det er ikke så mye som skal til, du trenger ikke å trene på treningsstudio eller ha dyrt utstyr.  Ved å øke aktivitetsnivået ditt fra ingen aktivitet til en halvtimes aktivitet per dag kan du få åtte år med ekstra god livskvalitet.

 

Miljøvennlige reiser er også bra for ditt nærmiljø, og det du sparer, kan bli brukt til å skape positiv vekst i lokalsamfunnet. Der det er attraktivt å sykle og gå, øker handelen i lokale butikker. I gatene i København handler syklister for mer enn bilene, og til sammen kjøper reisende med miljøvennlig transport varer for dobbelt så mye. I tillegg er eiendomsverdiene i byer med gode sykkelfasiliteter og effektiv offentlig transport ofte høyere.

Fordelene med miljøvennlige reiser er mange. Kan du bytte ut noen bilreiser med sykkel eller tog? Eller kan du av og til gå i stedet for å kjøre? Valget er ditt.

Prøv bussen

De neste dagene kan det være ekstra godt å ta bussen i Grenland. Vi har et samarbeid med Grenland friteater og kulturskolene i Skien og Porsgrunn, og kanskje er det nettopp deg de kommer til å glede litt ekstra en av de kommende dagene?