Barneskolen i Skien har 430 elever. Opptil 40 ulike nasjonaliteter har til tider vært elever her.

En byskole

– Vi er en byskole, sier Refsdal, som har vært rektor her siden 2010.

– Som byskole er vi heldig som har fine store uteområder, med Lundedalen tett på. For mange elever er det trygt å gå eller sykle til skolen.

Hun forteller de har jobbet langsiktig for å få ned bilbruken til skolen. I et skriv til foreldrene heter det at:

«Lunde barneskole og skolens FAU oppfordrer alle kjørende til å finne alternative dropp-punkter i nærheten av skolen. Dette for å bedre trafikksikkerheten i og rundt parkeringsplassen utenfor skolen.

Vi ønsker også at elevene våre skal være fysisk aktive ved å gå eller sykle til skolen.

Det å la bilen stå og heller velge miljøvennlige alternativ for å komme til skolen, er et ledd i skolens arbeid med FNs bærekraftmål.

Vi oppfordrer alle til å komme via Lundedalen både til og fra skolen.»

Droppsoner for bil

Med skrivet følger et kart som viser alternative dropp-punkter utenfor skolens område hvor foreldrene kan slippe av barna.

Da organisasjonen «På sykkel i Telemark» og Bypakke Grenland inviterte til konkurransen «Min bilfrie dag» 13. april var Lunde skole godt forberedt.

– Vi informerte på ulik vis, men det mest effektive er en SMS til alle foreldre som viser til skolens hjemmeside om aksjonsdagen.

Kun 8 prosent ble kjørt til skolen denne dagen, som ble det beste resultatet blant barneskolene i Skien og Porsgrunn. Tett på fulgte Stigeråsen skole og Porsgrunnsskolene Stridsklev og Borge.

Til daglig har skolen lav andel med elever som blir kjørt, litt under 10 prosent.

– Også personalet er flinke til å tenke på helse og miljø, ca. halvparten sykler eller går, sier Refsdal, som bor en par hundre meter unna skolen – og går derfor til jobb.

Snakker om det hjemme

– At det blir snakket om hvor viktig det er å sykle eller gå til skolen gjør at barna forteller om dette hjemme – som påvirker foreldene. Slik blir det mindre bilkjøring til skolen, sier Lotta Meling Skilbred, elevrådsleder 7. trinn.

Sammen med rektor fikk hun på vegne av elevene en gavesjekk på 2000 kroner som premie for beste bilfrie skole.