Bypakkeprosjektet har som mål å gi økt trafikksikkerhet og redusert forsinkelse med M2-bussene i rushtiden. Videre vil prosjektet sørge for at allerede regulerte bolig- og næringsarealer av betydelig størrelse kan realiseres.

Konkurransen som nå er lyst ut er en totalentreprise med ferdigstillelse høsten 2023. Innlevering av tilbud er i slutten av august 2022.

Oppgradert vei og nytt vann- og avløpsanlegg

Hovedjobben med å etablere den nye Ullinvegen – som skal gå parallelt med fylkesveg 32 – er å bygge to nye rundkjøringer. Porsgrunn kommune skal også bygge og tilrettelegge vann- og avløpsanlegg langs Ullinvegen. I tillegg skal dagens fv. 32 ryddes opp i ved å etablere ny midtdeler og fjerne eksisterende kryss på Enger og Bjørndalvegen. Noen bygg skal også rives.

Oppgradert handelsområde

Prosjektet vil gi bedre innkjøring til områdene Valler, Tveten og Pasadalen. Oppgradering av området vil også legge til rette for utviklingen av nordre del av Enger som regionalt handelsområde.

Ulykkeskryss blir borte

Fylkesveg 32 er i dag ulykkesbelastet, spesielt i kryssene ved Ullinvegen og Bjørndalvegen. Det er registrert syv personskadeulykker fra 2010-2019 ved Enger, fem i selve krysset, og to i forbindelse med gangfeltet. Når T-krysset inn til Ullinvegen forsvinner, og erstattes av en rundkjøring, bedres trafikksikkerheten.

Det skal også bygges nye holdeplasser langs med Ullinvegen, samt oppgradere forholdene for myke trafikanter.

Finansielt samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Finansieringen er også et samarbeid mellom Porsgrunn kommune, Bypakke Grenland, og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Fylkeskommunen ønsker å få tilbud fra kompetente leverandører og ser frem til å komme i gang med prosjektet.

Oversiktstegning over Engerfeltet.