Bysykkelordningen er et Bypakke Grenland-prosjekt i samarbeid mellom Vestfold og Telemark fylkeskommune, Skien kommune og Porsgrunn kommune – og startet opp 17. april i år.

På forsommeren var utleie av bysyklene i snitt ca. 750 utlån per uke.

I juli var det en gradvis utrulling av flere sykler, som med en fullskala drift nå er oppe i 250 sykler.

Målet for den første sommeren med bysykler var 1000 turer i uka, et mål som ble innfridd.

Enn god start

– Dette er en god start. Ettersom flere får prøvd ut syklene – og kan se på bysyklene som et reisealternativ i hverdagen – er målet på sikt en økende vekst, sier Trond Myhre, seksjonsleder Kollektiv og Mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Snart har vi syklet jorda rundt! Totalt har det blitt syklet 39 497 km på bysykkel siden oppstart. Jordas omkrets er 40 075 km, sier han.

De 250 syklende kan man leie ved hjelp av Farte bysykkel appen på 50 steder i Skien og Porsgrunn, i egne dedikerte parkeringssoner. Her ved Franklintorget, hvor Down Town er nærmeste p-sone. (Foto: Ulveseth Media)

Flere steder å leie el-bysykkel

De 250 syklende kan man leie ved hjelp av Farte bysykkel appen på 50 steder i Skien og Porsgrunn, i egne dedikerte parkeringssoner.

Det vil på sikt bli etablert noen flere soner hvor man kan leie seg en sykkel.