Målet med satsingen var å øke attraktiviteten for syklende ved dagligvarebutikkene i Grenland.

– Mange korte turer til dagligvarebutikkene gjøres i dag med bruk av bil. Skal du ikke storhandle, men bare innom for å kjøpe et par ting, er sykkel et godt alternativ, sier Olav Risholt, leder prosjektkontor Bypakke Grenland.

Om lag en 1/3 av de daglige reisene i Grenland er under tre kilometer lange. 34 prosent av bilreisene er kortere enn 1 km, mens 67 prosent av bilreisene er mellom 1 og 2,9 km. Grenland har en høyere andel korte bilreiser under 1 km enn sammenliknbare byområder.

Etterlyst av kunder

– Mange kunder kommer på dyre elsykler, og har etterlyst moderne sykkelstativ hvor sykkelen står tryggere utenfor butikken mens de handler, sier Torkell Mosebø, som er kjøpmann for Meny Saga.

Torkell Mosebø ved Saga Meny representere en av de 26 dagligvarebutikkene som takket ja til nytt og tryggere sykkelstativ. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)

Mosebø representere en av de 26 dagligvarebutikkene som takket ja til nytt og tryggere sykkelstativ.

– Flere har gått over til el-sykkel. De gamle sykkelstativene våre har ikke plass til hjulet på slike, eller andre spesialsykler, sier Mosebø.

Salgsstatistikk viser en kraftig økning i elsykkelsalget de siste årene. Ca. 100 000 elsykler har årlig vært solgt i Norge de siste årene og Norsk Sportsbransjeforening regner med at omtrent hver tredje sykkel som blir solgt i år vil være elektriske.

Tilbudet gjaldt dagligvarebutikker uten eller med dårlig sykkelparkering. Butikken måtte selv dekke kostnader til frakt fra lager i Skien og fastmontering av stativet.

Hvert stativ kostet 16.000 kroner.

Krav – tett på inngangspartiet

Før stativ ble delt ut var det også et krav om nøyaktig plassering av stativ – da det er viktig at sykkelstativet er tett på og synlig fra inngangspartiet.

– At sykkelsatsingen i Grenland tenker lenger enn kun nye sykkelveier – men også trygg parkering, er en god strategi, sier Mosebø.

 

Spar Kjørbekk

Rema 1000 Vallermyrene

Kiwi Frogner