Hun er ikke overrasket over den ferske undersøkelsen som viser at 37 prosent av befolkningen i Grenland er villige til å endre reisevaner dersom de får et bedre kollektiv- og sykkeltilbud.

– Det er mye oppoverbakker til Siljan, og ikke så mange som sykler. Men jeg tror absolutt flere ville reist kollektivt dersom tilbudet var der. I dag går det alt for få busser på hverdagene, og i skoleferiene går det omtrent ingen. Buss er i realiteten ikke noe alternativ hvis du skal til og fra Skien, sier hun.

En stor del av befolkningen i Siljan jobber i de andre Grenland-kommunene.

Vil ha bedre kollektivtilbud

Gunn Berit er ordfører i Siljan

Siljan ønsker å være den gode bokommunen, og Bypakke Grenland kan bidra til det. Tryggere veier og bedre trafikkflyt er et viktig mål, i tillegg til at forholdene legges til rette for kollektivtrafikk og sykkel.

– Kjører du alltid bil selv?

– Nei, når jeg skal til Oslo, kjører jeg alltid Grenlandsekspressen.