– Denne høsten skal vi i gang med sykkelopplæring på 17 barneskoler, og 37 klasser. Bare denne uka skal vi i gang med omtrent 692 elever, sa Michel Fouler fra På sykkel i Telemark.

Organisasjonen På sykkel i Telemark drifter Bypakke Grenlands satsningen mot barn og unge, og «Alle Barn Sykler» er opplæringsprogrammet i skolen.

Programmet bygger på en helhetlig opplæringsmodell, som gir elevene kunnskap om trafikkregler og sykkelteknikk. Opplæringsprogrammet innebærer 2,5 timers undervisning hver uke i fire uker. Elevene kommer i fysisk aktivitet og de lærer betydning av sunt kosthold.

Samtlige 4. klassinger i Porsgrunn, Siljan og Skien kommuner gjennomfører grunnleggende sykkelopplæring. Stiftelsen «På sykkel i Telemark» er ansvarlig for prosjektet og en rekke offentlige aktører har bidratt med finansiering siden oppstarten i 2005.

Belønningsmidler har siden 2014 bidratt til økt aktivitet og større omfang, og sykkelandelen blant barn og unge har økt.

Lånesykler til de som trenger

– Dersom det finnes elever uten sykler blir dette ivaretatt ved å benyttes skolenes utlånssykler, forteller Fouler.

Gjennom belønningsmidler fra staten har Bypakke Grenland sammen med På Sykkel i Telemark plassert ut rundt 400 utlånssykler ved skolene i bypakkekommunene. Disse brukes også til ekskursjoner i skoletiden.

Første opplæringsdag foregikk på Stormbanen – i sykkelavstand fra Bratsbergkleiva skole.

På sykkelbanen lærer 4.trinn også å få god balanse på sykkelen.

– 80 prosent av våre elever går, sykler eller bruker sparkesykkel til skolen, en utvikling som jevnt har økt. Dette er også tema vi tar opp på høsten når vi møter foreldrene, fortalte Nymoen Furuheim.

– Vi merker også et stort søkelys på miljø, som ofte forsterker seg når vi har kampanjeuker for ytterlige satsing.

– Det 10-åringer ofte må minnes på er å vise tegn i trafikken, det å trene opp sidesynet. Er man utrygg i trafikken blir det lett «tunnelsyn». God opplæring gjennom disse ukene gjør derfor skolebarna tryggere. Allerede neste uke skal vi ha trafikktrening i skolens nærmiljø, sier Michel Fouler.