Bypakke Grenland rullet i vår i gang mobilt sykkelverksted som har besøkt 19 lokalsentra i bypakkekommunene.

I høst ønsker vi som en prøveordning å tilby dette gratis til bedrifter for å hjelpe dem å motivere flere til å velge sykkel til og fra jobb utover høsten og vinteren. Det mobile sykkelverkstedet driftes av erfarne sykkelmekanikere fra Scushi, som vant anbudet om mobilt sykkelverksted tidligere i år. De har lang erfaring med både service og reparasjon av både elsykler og vanlige sykler.

Det mobile sykkelverkstedet tilbyr enkel service med sjekk av bremser, gir, olje og luft samt mulighet for å legge om til vinterdekk. Det er også mulighet å få skiftet bremseklosser og wire, men deler må i så fall medbringes eller bekostes av sykkeleier.

Med Covid-19 er det i år ekstra viktig å bidra til at flere som vanligvis ville valgt å parkere sykkelen og reise kollektivt eller bruke bil til å velge å bruke sykkelen lengre. Til de bedriftene som blir med på årets prøveordning ønsker vi derfor å tilby de 150 første som melder seg som førstegangsvintersyklister å få et piggdekk gratis. Det andre dekket kan kjøpes annet sted og medbringes eller handles på det mobile sykkelverkstedet, så blir de lagt om gratis av sykkelmekanikerne.

Det bedriftene må gjøre for å bli med er:

  • melde tilbake at de ønsker å være med i vårt bilfrie dag nettverk av bedrifter som ønsker å jobbe med at de ansatte velger en bilfri dag i uken
  • markedsføre aktiviteten med materiell utarbeidet av Bypakke Grenland
  • sørge for at påmeldingslink distribueres til de ansatte i god tid før vi kommer
  • stille til rådighet et sted å stå for mekanikerne.

Tilbudet gis til bedrifter med flere enn 25 ansatte, eller der flere bedrifter med færre ansatte kan gå sammen om en felles dag.

Bli med å sørg for at flere tråkker til i vinter!