Bypakkeprosjektet ny sykkelvei med fortau langs Rv 36 var det utløsende behovet for opplæring.

Barna ved 3. trinn ved Klevstrand skole stiller seg pent i kø for å prøvesitte gravemaskin og lastebil.

Anders Kristian Asdal fra Martinsen & Duvholt forteller at det er disse maskinene som barna i et års tid vil se langs skoleveien.

Skolebarn er flinkest i trafikken

-Det er skolebarn som ofte er de flinkeste til å være forsiktig i trafikken, mens de voksne er mest sløve, sier han.

Alfred får prøvesitte først.

-Ser du meg nå, spør Anders, som stiller seg i lastebilens blindsone. Alfred rister på hodet, og resten av klassen ser hva som menes med en blindsone.

-Selv om en lastebil har både gode speil og ryggekamera kan ikke en sjåfør se alt fra førersetet, forteller han.

Alfred var blant flere som fikk prøvesitte i en lastebil. Anders Kristian Asdal fra Martinsen & Duvholt passer på.

-Når dere er i nærheten av en lastebil eller gravemaskin, sørg for at du og sjåføren ser hverandre, at dere har blikkontakt.

– Kan vi vinke, spør en av elevene. Ja gjerne, sier Anders.

Følger opp ytterligere etter høstferien

Etter høstferien skal skolens samarbeidsutvalg ha møte med byggherre og entreprenør for å snakke om prosjektet som nå bygges.

-Vi ønsker innspill slik at vi får best mulig trafikksikkerhet, sier rektor Skuli Kristjansson.

Strekningen hvor det bygges ny sykkelveg med fortau er en av de mest trafikertet veiene i Grenland, som også er skolevei. Hele strekningen skal stå ferdig i oktober 2021.