Forbedringen gir en trafikksikker løsning for de som skal til Ibsenhuset, kulturskolen, biblioteket og Hedvigs hybel. Det er god mulighet for å slippe barn og voksne av og på både fra bil og buss. Flere sykkelparkeringer blir etablert for å gjøre det enklere å komme på sykkel.

Ordfører Hedda Foss Five og leder av Hovedutvalgt for teknisk sektor, Knut Einar Aas, var nylig på befaring av anlegget sammen med prosjektleder for arbeidene og aktører fra Ibsenhuset, biblioteket, kulturskolen og Hedvigs hybel.

Hva er gjort?

Skien kommune har utvidet trafikkordningen for å takle buss og hutigparkering. Det er etablert fortau, satt ny kantstein, nye sluk til overvann, montert ny belysning og hele plassen er asfaltert. Gammelt fortau langs Lundegata, som var i dårlig forfatning, er bygget opp på nytt.

Plassen er universelt utformet. Arbeidene er finansiert ved belønningsmidler.

Ibsenhuset har lagt vannbåren varme på den hellelagte plassen foran bygget. Skiferen som som lå der tidligere var i dårlig forfatning og er byttet ut med ny granitt. Dette er finansiert av Ibsenhuset.