På Mæla ungdomsskole i Skien var det dårlig oppslutning om å kartlegge hvordan elever og lærere kommer seg til skolen. Hensikten er å inspirere til en miljøvennlig skolevei.

Deltakelsen økte i 2017 fra 10 prosent til 75 prosent. Ut fra disse tallene kan man lese at en andel på 40 prosent sykler. Ut fra svarprosenten kommer totalt 98 prosent av elever og lærere seg til skolen på en miljøvennlig måte. Det vil si, med buss, sykkel, sparkesykkel eller gange.

For denne innsatsen ble skolen med elevrådet premiert med 2000 kroner, belønningsmidler og fylkeskommunale midler gjennom organisasjonen På Sykkel i Telemark.

– Selv bor jeg 500 meter unna skolen, derfor går jeg, mens jeg tar buss når jeg er hos pappa, sier Silje Osdalen, elevrådsleder i 10.klasse på Mæla ungdomsskole.

Etterlyser mer fokus på miljø i skolen

– Det er viktig å tenke på hva som er gode miljøtiltak, det burde det være med fokus på i skolen, sier elevrådslederen.

– Vi lærer om global oppvarming i naturfagstimene, men ikke hva vi kan gjøre selv for å bedre miljøet. Det hadde vært fint å bli mer konkret på hva også vi i lille Norge kan gjøre, sier hun.

Lærer Trond Boge er glad for at skolen fikk litt påpakning for dårlig respons, men at elever og lærere nå har tatt tak.

Av de 17 ungdomsskolene i bypakkekommunene var det Kongerød skole som scoret best på registrering, mens Mæla kom på 2. plass.

– Dette er en innsatspremie, presisere Michel Fouler. Mæla skole har gjort en helomvending i år.

– Vi er glad for de 12 skolesyklene vi har, som blir holdt i stand av Michel Fouler og På Sykkel i Telemark. De blir flittig brukt, blant annet av velkomstklassen for flyktninger, men også til natur- og friluftslivfag.

Helst bilfritt til skolen

-Generelt har vi høyt fokus på at færrest mulig elever skal bli kjørt til skolen, sier Boge.

Gaven skal gå til noe sosialt, det er elevrådet ved Markus Krogstad Tveito, Silje Osdalen, og Hedda Omsland enige om.