Konkurransen lå ute i november og desember i 2022, og nådde bredt ut. I løpet av perioden kom det inn 750 stemmer.

Togstopp i Skien fikk flest stemmer (89) av alle prosjektene. Deretter fulgte bypakkeprosjektene:
Gang- og sykkelbru i Porsgrunn (66)
Franklintorget, Porsgrunn (49)
Landmannstorget, Skien
(46)

Bruer og torg er mest populært

De to prosjektene som fikk flest stemmer er ennå ikke bygd, men likevel på forhånd så populære at de fikk flest stemmer.

Gang og sykkelbrua i Porsgrunn, på andre plass, skal i forslag til handlingsprogram for bypakka skal stå ferdig ved årsskiftet 2024/25.

På tredje- og fjerdeplass kom torg- og byromsprosjektene Franklintorget og Landmannstorget.

Skiens gang- og sykkelbru var blant de fem med flest stemmer av Skiens bypakkeprosjekter.

Prosjektet Togstopp Skien beskrives slik i Bypakke Grenlands handlingsprogram:
«Prosjektet har til hensikt å etablere et sentrumsnært togstopp i fjellet ved Landmannstorget. Stasjonen på Nylende ligger utenfor sentrum, og gir dårlig tilgjengelighet til togtilbudet og få synergigevinster til byen. Et togstopp i sentrum av fylkeshovedstaden vil gi et bedre togtilbud til innbyggere i hele fylket, og øke tilgjengeligheten til sentrale målpunkt og arbeidsplasser.

Togstoppet vil også bidra til fortetting og byutvikling i områdene rundt, som igjen vil øke aktiviteten og attraktiviteten i sentrum.»

Viktig for investeringer

– Et togstopp i Skien sentrum vil være gull verdt for oss. Tilgjengelighet er alltid viktig når du driver i denne bransjen, sier hotelldirektør Christer Lampi Sørensen hos Thon Hotel Høyers.
-Om et slikt togstopp blir vedtatt vil det også ha noe å si for fremtidige investeringer, sier Sørensen.

Vellykket byutvikling

– Resultatene fra denne konkurransen i sosiale medier er positive. At det skjer utvikling i byene våre, medfører at det er flere som vil etablere næringer her, flytte hit og bruke byene, sier Bent Rosenberg, tidligere senterleder ved Down Town i Porsgrunn, nå senterleder ved kjøpesenteret Herkules i Skien.

I forbindelse med etableringen av Franklintorget, som er blant de fire bypakkeprosjektene med flest stemmer, har Rosenberg tidligere uttalt at «et nytt Franklintorg er vellykket byutvikling som åpner og myker opp den tunge muren av gjennomgangstrafikk som har passert der.»

– Enten det er private prosjekter, kommunale prosjekter eller bypakkeprosjekter – modernisering og nye etableringer i samfunnet bringer oss framover, sier Rosenberg.

Togstopp i sentrum vil bety ufattelig mye

– Et togstopp i fjellet i sentrum i Skien ville vært fantastisk, og kan bety ufattelig mye for byen, næringslivet og folk, sier Henrik Rosenvold, daglig leder hos familiebedriften Rosenvold Klær i Skien.

– Å trille kofferten ned fra Nylende til hotell eller konferanse i sentrum er tungvint. Tenk heller hvilket inntrykk folk vil få av Skien ved å komme ut fra et togstopp i fjellet – og der ute åpenbarer det seg en park og viktig knutepunkt i sentrum, sier han.

Rosenvold sier han også ønsker bilene gjennom sentrum når nye gater, slik som Torggata, skal bli rehabilitert i løpet av noen år. Det er viktig for handelen.

– Graving og omkjøringer må vi leve med i perioder, sier han.