-Den beste måten å finne ut om bussen passer for deg, er at du gjør deg kjent med tilbudet og prøver det ut noen dager. Med bare 10 kroner for en enkeltbillett er det ekstra billig å teste ut busstilbudet i Grenland de neste fjorten dagene, sier Wenche Rangnes Fougner i Telemark fylkeskommune.

Rimelig, behagelig og miljøvennlig

Bussene går ofte i Grenland. Metrobussene har avgang hvert tiende minutt i morgen- og ettermiddagsrushet, og hvert tjuende minutt på dagtid og hver halvtime om kvelden. De fleste Pendelruter har også økt frekvens i rush morgen og ettermiddag.

-Buss er et rimelig, behagelig og miljøvennlig alternativ til bilen. Da får du mer tid til å gjøre noe annet enn å kjøre bil. Du kan for eksempel lese avisa, sende noen tekstmeldinger eller bare slappe av sier Fougner.

Min bilfrie dag

10 kroners-tilbudet gjelder på Metro- og Pendelbusser i Grenland fra og med mandag 7. til og med søndag 20. desember. Enkeltbillett kjøpes om bord på bussen. Tilbudet er et ledd i kampanjen « Min bilfrie dag », som oppmuntrer til å velge et miljøvennlig alternativ til bilen en dag i uka.

Buss er billig i Grenland også ellers i året. Vi har landets laveste priser for månedskort for voksne. For dem mellom 30 og 66 år koster det 400 kroner, for alle andre koster det 300 kroner per måned. Vanlig pris for enkeltbilletter i én sone i Grenland er 32 kroner voksne og 16 kroner for barn og honnør.

Informasjon om rutetilbudet i Grenland og Telemark for øvrig finnes på www.farte.no