Høring og informasjon vektes høyt fram mot bystyrebehandlingen i mars. Det foreligger nå en anbefaling som særlig prioriterer kollektivtrafikk og myke trafikkanter, noe som er i samsvar med målene for Bypakke Grenland.

Her finner du forslaget til gatebruksplan i Porsgrunn sentrum.

Fortsatt plass til bil

– Det skal være tillatt med bil, og gode muligheter for parkering i Porsgrunn sentrum også i framtida, presiserer byutviklingssjef Jorid Sætre.

Gatebruksplanen er utarbeidet av Aplan Viak AS, på oppdrag for Porsgrunn kommune. Planen skal til behandling i Utvalg for plan og kommunalteknikk 16. desember. Etter dette skal planen ut på høring.

– Det er mange som er opptatt av hva som skjer i sentrum. Gatebruksplanen er et konsept som er grunnleggende for videre planlegging og utvikling av byen. Det er viktig å høre hva folk synes, sier Sætre.

Kommunen legger derfor opp til en bred medvirkningsprosess, med blant annet åpne møter og møter med forskjellige interessegrupper.