På den internasjonale dagen for glede etablerte Bypakke Grenland sammen med Michel Fouler et lite sykkelverksted på gang- og sykkelvegen ved Myren i Skien.

– Jeg sykler mye, det betyr alt for meg å få disse daglige turene, sa Kjell Haugland. Vi møtte sykkelentusiasten på vei fra Myren mot Herkules.

– Hver dag legger jeg inn diverse ærend, i dag skal jeg blant annet levere klokka til reparasjon, forklarte han, mens Michel Fouler gir sykkelen hans litt smøring og sjekk av sykkelgir.

– Legen min gir meg ros for at jeg sykler, men pleier å påpeke at jeg bør huske hjelm, sier Haugland som bare for noen år siden tilbakela 2500 km i løpet av to år på sykkelturer!

Ca. 35 syklende og gående fikk en hyggelig overraskelse, både med litt ekstra til sykkelen, og et Flax-lodd – på ettermiddagen 20. mars – FN-dagen for glede.