Pengene til feiing av hovedveier for sykkel hentes gjennom den belønningsavtalen Grenland inngikk med Samferdselsdepartementet fra 2013 – 2016, med en samlet ramme på 225 millioner. Belønningsordningen består av mange delprosjekter med ulik grad av kompleksitet og størrelse.

Dette vil være et bra løft for Skien og Porsgrunn som sykkelbyer. Med en høyere driftsstandard på kommunale sykkel- og gangveier det vil bli lettere å strekke sykkelsesongen lengre enn i dag.

Sykkelforlengende tiltak

I dette sesongforlengende tiltak vil de mest trafikkert rutene bli prioritert. Småveiene vil det ta litt lengre tid før bli feid.

Til sammen skal 56 mil med vei, gangveg og fortau sopes. Bare i Porsgrunn skal det sopes opp 1500 tonn grus. I tillegg kommer parkeringsplassene.

Redusere sykkelulykker

Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også enn grunn til at folk kvier seg for å ta fram sykkelen.

For 2016 er det satt av 1 million til vedlikehold til hovedsykkelveinettet.