– Det er mulig det blir noe lysregulering i starten av august også i forbindelse med reetablering av fortauet, opplyser byggeleder i Statens vegvesen, Jon Krogstad Bøe.

Sykkelveg med fortau tar form

Fra Klevstrandkrysset og opp til Sam Eydes gate bygges det nå sykkelveg med fortau. På høyre side fra krysset og opp mot Bakkedammen er arbeidet i gang med fortau på høyre side, og sykkelveg på venstre side.

Fortauet får en bredde på to meter og sykkelvegen en bredde på tre meter, en strekning på ca. 800 meter.

For å støtte opp sykkelvegen bygges det nå på deler av strekningen betongmur. Muren vil også være fundament for støyskjerm.

Langs strekningen har kommunen også fornyet sitt vann og avløpssystem.

Det har vært årsaken til at det i en periode har vært lysregulering på strekningen fra Herøyavegen 108 – Ole Engelstads veg.

Luftledninger lagt i bakken

Vegvesenet har i samarbeid med kommunen laget et nytt overvannsystem som får utløp i ny grøft mot Gunneklevfjorden.

Netteiere har også fornyet sine ledning og kabelsystemer langs traseen – her var det tidligere en del luftledninger som nå blir lagt i bakken.

Etter ferien vil riksveg 36 bli sideflyttet noe mot øst ved Baglergata. Dette for å få plass til sykkelvegen.

Arbeidene med sykkelvegen er ferdig mot slutten av 2021.