Trond Thorsen, teknisk leder ved Fritidsparken i Skien er veldig fornøyd:

-Vi skulle gjerne hatt flere sykkelskap, men er glade for et skap med to plasser for trygg sykkelparkering. Vi er kjent med sykkeltyverier her, og spesielt er det elsyklene som er utsatte. Tyverier går i bølger erfarer vi.

Sykkelskapet er plassert rett i nærheten av hovedinngangen til Fritidsparken. Via en app på telefonen kan syklistene enkelt få tilgang til skapet. Ut året er det foreløpig gratis å parkere i skapet.

Som adgangskontroll til sykkelskapet brukes et system levert av den norske leverandøren Bikely.