Bypakke Grenland inviterer til et nytt dialogmøte for de som er interessert i å få til et best mulig sykkeltilbud for befolkningen i Grenland.

Tid: 27. mai 2019. 18.30 – 20.30

Sted: Porsgrunn, Comfort Hotel Porsgrunn.

Program

Hvordan jobber vi for å øke sykling i Grenland?

Fakta om sykling – hvordan er våre sykkelvaner?

Hva har vi fått til så langt?

Sykkelprosjekter som kommer

Hva kan vi få til sammen?