Sykehusets ansatte hadde flest bilfrie kilometer per ansatt av de bedriftene de konkurrerte mot.

– Det er godt for mentalhygienen å komme seg ut i friluft, sa administrerende direktør Bess Margrethe Frøyshov ved Sykehuset Telemark HF.

– Jeg er også opptatt at våre ansattes sikkerhet i trafikken. De som sykler bør bruke hjelm, og en synlig vest når det er nødvendig. Syklistene er ikke de største og skumleste i trafikken, sa hun.

Sykehusdirektøren bor i Larvik og er avhengig av bil. Av og til hender hun samkjører til jobb.

opera

Delte premien

Det ble konkurrert i bedrifter over og under 20 ansatte, begge fikk lunsjkonsert som premie.

Livkrisehjelpen i Skien kommune gikk av med seieren for virksomheter og bedrifter under 20 ansatte. «Lille» Livskrisehjelpen valgte å dele lunsjkonserten med kontorfellesskapet i administrasjon for helse- og velferd i Skien kommune.

Kampanjen Min bilfrie dag er i regi av Bypakke Grenland og finansieres gjennom belønningsordningen. Det er en statlig tilskuddsordning til de største byområdene i Norge.

Midlene skal stimulere til økt miljøvennlig transport og bidra til at andelen biltrafikk går ned. Belønningsordningen er en viktig del av arbeidet med å nå nasjonale klimamål.