– Tilbudet om gratis utlån av løpesykler for barnehagebarn har vært så populært at vi spurte om å låne dem ut juni da mai var omme, forteller barnehagelæreren.

– Da de hadde et sterkt ønske om å beholde løpesyklene også i juni fikk de mulighet til å låne dem i to perioder, sier Michel Fouler i På sykkel i Telemark.

Sparkesykler – bedre balanse og smidighet

På sykkel i Telemark i samarbeid med Bypakke Grenland tilbyr barnehagene i Skien, Porsgrunn og Siljan gratis utlån av løpesykler for barnehagebarn.  Det startet som en pilotordning i 2019/2020. På grunn av stor suksess og etterspørsel gjelder nå tilbudet alle barnehagene. Læringsmålet er koordinering, balanse, smidighet – og starten på et liv som syklist.

Totalt 142 løpesykler lånes ut for stort sett fire uker av gangen til de ulike barnehagene.

Duestien barnehage, som åpnet høsten 2020, er Skiens største barnehage og ligger i et tett befolket, bynært området.

Lite parkeringsbehov

Få parkeringsplasser har ikke vist seg å være et problem.

– Vi har to slipp-soner for de barna som blir kjørt. Men mange går og sykler med barna til barnehagen. Blant personalet er det også mange som sykler til jobb, opplyser Kim Nilsen.

Barnehagelærer Kim Nilsen ved Duestien barnehage i Skien sier både foreldre, barn og personell er flinke til å gå eller sykle til barnehagen. Men ønsker gjerne flere på sykkel – det er fremdeles god plass i sykkelstativet.

På Verdens sykkeldag, 3. juni, boltrer barna seg på det imponerende store uteområdet på i alt 5000 kvadratmeter. På egen sykkeltrasé farer de små av gårde på løpesyklene, starten på et liv som syklist.

Aktiv på vei til barnehagen

– Å være aktiv på vei til barnehagen kan bidra til bedre helse, gode reisevaner og mindre biltrafikk i området rundt skolene, sier Kjersti Visnes Øksenholt, rådgiver, Samfunn og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Bruk av bil er nødvendig for noen, men det bidrar også til lokal luftforurensing, svevestøv og trafikkulykker. Hvis færre foreldre kjører barna sine vil veien til barnehagen bli tryggere, og flere barn kan gå og sykle – også de som før ble kjørt, sier Visnes Øksenholt.