For andre året på rad hadde Bypakke Grenland sammen med organisasjonen «På sykkel i Telemark» gratis omlegging til sommerdekk og enkel sykkelservice til alle ansatte og studenter ved Sørøst-Norge avdeling Porsgrunn. Sykkelservice består av smøring, justering av bremser og gir.

-Jeg sykler hele året, forteller Bjørn Vegard, som har en kilometer å sykle til universitetsområdet på Kjølnes. Her parkerer han sykkelen i det låsbare nye glass-sykkelskuret.

Han leverer sykkelen med piggdekk til Michel Fouler, og når studiedagen er over er sykkelen klar for våren med sommerdekk.

-Når sykkelen er god er det bare deilig å starte dagen med litt bevegelse, sykkel er både praktisk og behagelig, slår han fast.

Ca. 40 studenter og ansatte fikk sykkelservice i løpet av dagen.

Bypakke Grenland og sykling

Grenland har over år en jevn økning i antall sykkelreiser. Vi arbeider for en dobling av antall sykkelreisende gjennom å:

  • Utbedre viktige sykkel- og gå ruter
  • Bygge ut i bybåndet slik at daglige reiser blir kortere og mer attraktive å sykle
  • Styrke drift og vedlikehold av viktige sykkelruter også om vinteren
  • Gjennomføre kampanjer og holdningsskapende arbeid for å øke sykkelandelen