150 personer fylte salen og engasjement var stort under gårsdagens informasjonsmøte om ny veg mellom Gimlevegen og Augestadvegen, bedre kjent som Lilleelvkrysset.

AF Gruppen som er entreprenør for strekningen fra Dr. Munks gate til Augestadvegen er allerede i gang med å rigge seg til før de snart begynner de å bygge. I den anledning inviterte Statens vegvesen sammen med AF Gruppen til kveldsmøte i går.

Folk må regne med støy

Mange var opptatt av støy i anleggsperioden, og AF Gruppen la ikke skjul på at det ville bråke noe under arbeidene.

I tiden fremover skal det settes spunter og jetpeler for å kunne bygge den 400 meter lange tunnelen på strekningen. Dette kan medføre en del støy for de som bor i nærområdet.

Arbeidet starter opp i denne måneden, og skal avsluttes senest september 2017. Arbeidet vil også medføre transport av masser, slik at anleggstrafikken vil merkes i området. Hvor massene skal deponeres er fortsatt uklart.

-Sikkerhet har generelt høyt fokus hos oss. Vår jobb er å påse at ingen blir skadet under arbeidene. Når det gjelder støv og støy har vi krav som vi må følge, forklarte anleggsleder for prosjektet i AF Gruppen Vegar Krekvik under møtet.

Ønsker å skjerme mest mulig

Entreprenøren var tydelig opptatt av å verne om best mulig for de berørte i området. Prosjektleder Roar Gärtner understreket i møtet at den valgte entreprenør, ut av de tre tilbydende firmaene, har blant annet den beste løsningen for å skåne beboerne for støv og støy.

AF Gruppen viste blant annet til den valgte løsningen ved bygging av tunnelen, hvor takplatekonstruksjonen legges før de graver ut massene. De legger fundamentet for vegen og støper betong i veggene på tunnelen. Dette medfører vesentlig mindre støy under anleggsperioden.  Dette vil foregå i perioden fra senest september i 2016 til desember 2017.

Entreprenøren vil utføre arbeidene mandag til lørdag mellom kl. 07.00 og 19.00. For å ytterligere skåne beboerne i området vil det mest støyende arbeidet foregå mandag til torsdag.

Veger stenges

Slottsbrugate stenges om kort tid. Ifølge entreprenøren allerede i løpet av neste uke. Denne vegen vil være stengt under hele byggeperioden, og deler av denne veien skal bli gang- og sykkelveg.

Med tanke på omlegging av vann- og avløpsrør som starter opp i løpet av denne måneden, vil det tidvis være behov for mindre stengninger i Grenmarsvegen, Grenlandsgate og Slottsbrugate. Denne jobben skal ferdigstilles i juni/juli 2016. Berørte av dette er allerede kontaktet av Vegvesenet.

Etter hvert vil det også være aktuelt å stenge Dr. Munks gate. Planer for når vegen skal stenges, og hvor lenge den vil holdes stengt foreligger foreløpig ikke.

Skal løse en flaskehals

Prosjektet, som er en del av Bypakke Grenland, skal løse en flaskehals i sentrum av Porsgrunn. Målet med den nye vegen er å gjøre de trafikale forholdene gjennom Porsgrunn bedre, som også innebærer framkommeligheten for næringstransporten, kollektivtrafikken og myke trafikanter. Det skal bygges en omtrent 1,3 kilometer lang veg. Prosjektet har en rammekostnad på 570 millioner kroner.