Passasjerveksten i 2016 viser en økning på 12 prosent, sammenlignet med 2015. Dette tilsvarer 412 000 nye reiser sammenlignet med året før. Veksten har vært særlig markant fra september, da månedlig vekst har vært mellom 18 til 24 prosent.

Løft med «bussløftet»

Veksten er sammenfallende med gjennomførte tiltak finansiert av belønningsordningen. Effekten er ytterligere forsterket av innføring av bompenger. Av belønningsavtalens totale ramme på 240 mill. kr. er 104 mill. brukt til «Bussløftet».

Billig buss

Bussløftets viktigste tiltak var å redusere månedskort fra kr. 700 til kr. 400, øke metrobussenes frekvens fra avgang pr. 15 minutter til 10 minutter i rushtid, og fra 30 minutter til 20 minutter utenom rush.

Samtidig har det også vært satset stort på kampanjer og markedsføring.

Bominnkreving

En annen faktor er oppstart av bominnkreving 3 oktober 2016. Trolig skyldes den kraftige veksten fra og med august 2016 at befolkningen testet ut og forberedte seg på oppstart med bommer.

Passert måltall

Bypakka har definert et mål om 4 prosent vekst i busspassasjerer i året. Innen 2025 skal andelen reiser som tas med buss dobles fra 4 til 8 prosent. Siden oppstarten av belønningsavtalen har den årlige i veksten ligget på pluss/minus 10 prosent, med unntak av 2015. Økningen forventes imidlertid å avta, ettersom det med tiden blir stadig vanskeligere å kaprer nye busskunder.