Politiske ledelse i Grenland hadde møte med statssekretærer fra kommunal- og moderniseringsdepartementet og samferdselsdepartementet i dag. Statssekretær Ingelin Noresjø kom i møte med lekkasjer om midler til Grenland i Statsbudsjett 2021.

Det blir satt av 60 millioner kroner i belønningsmidler og 20 millioner kroner til reduserte billettpriser for kollektivtransport.

Dette er gode nyheter for byområdet.

Disse midlene sikrer et attraktivt busstilbud og gir muligheten for mange tiltak for myke trafikanter.

Den 4-årige belønningsavtalen som Grenland har med staten går ut i 2020, men fylkesordføreren ga beskjed til Noresjø at søknaden om en ny belønningsavtale vil bli sendt til departementet om kort tid.

Muligheter for byvekstavtale

Statssekretærene mener Grenland ligger godt an for å komme til forhandlinger om byvekstavtale. De berømmet samarbeidet, enigheten og at vi i Grenland har jobbet helhetlig med både areal og transport. Fylkesordfører understreket at vi er klare for forhandlinger med lokal forankring og godt samarbeid.

En del av besøket var befaring i Skien og Porsgrunn. I Skien fikk de se og høre om kollektivknutepunktet på Landmannstorget, fremtidig togstopp i fjell, Ibsenbiblioteket og om utvikling av boliger og næring i sentrum. Varaordfører Trond Ballestad løftet frem alle kvalitetene til regionhovedstaden Skien og pekte på riksvei 36 som det viktigste infrastruktur prosjektet.

Ordførere og statssekretærer med følge foran Clarion hotell i Porsgrunn. (Foto: Birgitte Hellstrøm)

I Porsgrunn viste ordfører Robin Kåss deler av strekningen «Grønn lenke» – det nye PP-krysset, utsikt mot Power House fra Porsgrunnsbrua, og den nyoppussede Storgata blant annet.