– Den lille snarvegen gjør det enklere og tryggere for myke trafikkaner, ikke minst de som kommer med barnevogn, sier Tom H. Eikeng ved bydrift i Porsgrunn Kommune.

Snarvegen opp til matbutikken er en naturlig passasje når man kommer fra gang- og sykkelvegen langs Vallermyrvegen og skal til butikken.

Dekker halve beløpet

– Porsgrunn kommune mente det var i Coop Extra sin interesse med en snarveg her, så vi spurte om de kunne dekke halve beløpet, forteller Eikeng.

«Vi er med på dette forslaget», svarte eiendomssjef Magnus Solberg Andersen i Coop Norge, og dermed kunne utgiftene på 30.000 deles på to.

Eikeng hadde selv vært oppmerksom på alt folk tråkket over skrå til den nye butikken. Området var også dårlige tilrettelagt for sykkel og gange.

Fikk ønsket oppfylt

En epost til kommunen satt fart på saken. I mars fortalte 17-åringen Vemund Drivarbekk til Porsgrunns Dagblad om en liten bekymring, samt et ønske i eposten til kommunen:

«Jeg bor i nærheten av den nye Coop Extra Reynoldsgate og ser at mange går opp på gressplenen fra gangfeltet og opp til butikken. Mange ville satt pris på om det blir bygd en liten gangvei her. Det ville gjort det enklere for mange gående innbyggere. Vedlagt ligger bilde av der jeg mener det hadde vært fint med gangsti.

Før gangvegen ble etablert ved Dr. Munk Extra.

Svaret fra bydriftavdelingen i Porsgrunn kommune var ikke det svaret han hadde forventet, fortalte han i PD – men til stor glede:

«Porsgrunn kommune v/Bydrift har mottatt deres ønske om å etablere en gangforbindelse fra gs-veg og opp til parkering Coop.

Vi har sett på saken og regner med at vi kan bygge en snarveg der i løpet av vår/sommer 2023.»

Belønningsmidler

– Det eneste som gjenstår nå er en liten jobbe med å lede regnvannet mot sluket, sier Eikeng.

Det er statlige belønningsmidler Porsgrunn kommune har brukt til dette prosjektet.

Ny utbedring mellom Tollbugata og Down Town

– Vi skal i løpet av kort tid også i gang med at annet prosjekt som er finansiert med belønningsmidler, opplyser Eikeng.

Mellom Tollbugata og Down Town er det en problematisk overgang. To trapper som forbinder to nivåene gjør det vanskelig for folk med rullator, rullestol, barnevogn eller sykkel. Her skal det bygges en rampe med rekkverk.