Å kjøre bil er ikke billig. Ifølge Smarte Penger er den reelle snittprisen faktisk så mye som kr 6,89 per kilometer, når kostander som verdifall på bilen, årsavgift, forsikring og andre faktiske kostander regnes med.

Statens satser for bilgodtgjørelse er mer moderate. De regner kr 4,10 per kilometer inntil 10 000 kjørte per år, og kr 3,45 per kilometer over 10 000 kjørte per år. Bor du en mil unna jobben, og kjører bil til og fra, er utgiften 18 860 kroner i året basert på satsene til staten.

Samme rutine som naboen

Noen er avhengige av bilen for å få hverdagen til å gå opp, men er det virkelig nødvendig å kjøre helt alene? Tenk over hvor mange naboer som jobber i nærheten av deg, har fast kontortid og barn i samme barnehage. Samkjøring i hverdagen er nok ikke så vanskelig som mange tror, og det blir fort mye penger å spare for de som kjører sammen til jobb.

Bilstrekningen Skien – Herøya koster over 29 000 i året

Bor du på Gulset i Skien og jobber på Herøya kjører du 15,5 kilometer hver vei, og tilbringer tilsammen omtrent 40 minutter i bilen om dagen, hvis det ikke er kø. Det koster deg 29 233 kroner i året, eller ca 2 600 kroner i måneden. Til sammenlikning koster et 30-dagers periodekort med buss i hele Grenland 400 kroner.

Så mye kan du spare ved samkjøring

Vi har regnet ut hvor mye bilturen koster deg i året:

5 km fra hjem til jobb – kr 9 430 i året
1 mil fra hjem til jobb – kr 18 860 i året
1,5 mil fra hjem til jobb – kr 28 290 i året
2 mil fra hjem til jobb – kr 37 720 i året
2,5 mil fra hjem til jobb – kr 46 175 i året
3 mil fra hjem til jobb – kr 54 110 i året

Regnestykket baserer seg på antall kjørte kilometer tur-retur 230 dager i året, med utgangspunkt i Statens satser for bilgodtgjørelse.

Reisefradrag selv om du er passasjer

Har du såpass lang vei til jobben at du er berettiget reisefradrag på skatten, kan du fortsatt kreve det – selv om du er passasjer. Da blir regnestykket enda hyggeligere.