Askjer understreket at de som har jobbet med dette i Grenland har holdt på enigheten underveis.

– Grenland er på mange måter hovedmotoren i fylket, og det som er bra for Grenland er bra for Telemark. Nesten alle i fylket har hilst på dette krysset, sa fylkesvaraordfører Hans Edvard Askjer til de fremmøtte i Porsgrunn mandag ettermiddag.

Lang prosess

Askjer minnet om at de første planene og tankene tilbake fra 80-tallet om å gjøre noe med flaskehalsen ved Lilleelvkrysset. Finansiering var helt sentralt, men man fant ingen løsning.

En konseptvalgutredningen (KVU) for Grenland i 2010 la grunnlaget for videre arbeid. Utviklingen av transportsystemet i Grenland er forankret i denne utredningen.

Bypakka ble slik finansieringsløsningen. I juni 2013 ble Bypakke Grenland lokalpolitisk vedtatt, etter at reguleringsplanen ble vedtatt. Reguleringsplanen la premisser for hvor dyrt det ville bli.

Mai 2015 ble bypakka vedtatt i Stortinget, Bypakke Grenland fase 1.

570 millioner

Fylkesvei 32 Gimleveien – Augestadvegen er beregnet til å koster 570 millioner, beregnet i 2015 kroner.

Kontrakten for Lilleelvkrysset ble signert 3. desember 2015 og gikk til AF Gruppen. De leverte det beste tilbudet både når det gjelder pris og kvalitet.

Bypakke Grenland er et samarbeidsprosjekt mellom Skien, Porsgrunn og Siljan kommune, Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbaneverket.

Den nye veien vil være ferdig juli 2018.