Det sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen, leder av politisk styringsgruppe for Bypakke Grenland. Bakgrunnen er at regjeringen fredag 27. mai la frem sin proposisjonen med forslag om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Grenland.

Viktige prosjekter

– Nå vil vi komme raskt i gang med viktige prosjekter som Lillelvkrysset, Landmannstorvet, PP-krysset, turveg langs elva, kollektivfelt for bussen og tiltak for næringstransporten. Kommunene får også mulighet til å prioritere sine prosjekter, som blant annet er sykkelbruer over elva i Porsgrunn og Skien sentrum. Dette vil gjøre Grenland til en enda mer attraktiv og moderne byregion som setter mennesker i sentrum, sier Riis-Johansen.

Færre bommer

Regjeringen foreslår at staten fullfinansierer utbyggingen av rv 36 på strekningen Skyggestein-Skjelbredstrand. Det betyr at bomstasjonen på denne strekningen fjernes. Det samme gjelder for bomstasjonene på Breviksbrua og Vold.

Tverrpolitisk glede

– I dag har vi lyst til å gi statssekretær Bård Hoksrud en blomst. Han har lovet at han skal få bypakka til behandling før sommeren, og nå ser det ut til at vi skal få til det. I tillegg kommer det mer penger inn i prosjektet. Det er vi veldig glade for, sier Øystein Beyer, ordfører i Porsgrunn.

–  Vi har holdt på med denne saken i mange år, og vi har hatt litt ulike vurderinger. I dag er det tverrpolitisk glede over at regjeringen har lagt frem en god proposisjon og for de ekstra midlene staten bidrar med, sier Riis-Johansen.

Prop. 134 S (2014–2015). Utbygging og finansiering av Bypakke Grenland fase 1 i Telemark