Sykkelvegen med fortau skal bygges mellom Klevestrandkrysset og ned til Sam Eydes gate, og den skal gi gående og syklende en trygg veg å ferdes på. Rv. 36 Herøyavegen er skoleveg for mange, samtidig som det er en trafikkert veg med mye tungtransport.

Slik vil det se ut på strekningen Skrapeklev - Klevstrand når jobben er ferdig. 2 meter fortau på østsiden, 7 meter vei. Deretter 2-3 meter adskillelse før 3 meter sykkelveg med 2 meter fortau.
Slik vil det se ut når det står ferdig. Fortau på den ene siden av veien, og sykkelveg med fortau på den andre siden.

– Når den nye sykkelvegen med fortau står ferdig, vil den binde sammen de gode gang- og sykkelforbindelsene som allerede er på hver side av prosjektet, sier Jon Krogstad Bøe, som er byggeleder for prosjektet.

Strekningen Skrapeklev - Klevstrand hvor det skal bygges sykkelveg med fortau.

Dersom du ønsker å se plantegninger, kan de se dem her:
Plantegninger Rv36 Klevstrand-Skrapeklev