Nord for Menstadbrua går det en gang- og sykkelsti langs elvebredden. En grønn lunge som innbyr til en rast i det grønne. Dette er en av de første etappene på sykkelstirundløypa mellom Skien og Porsgrunn – som vil være på plass når bypakka er realisert.

Elvebredden langs Skienselva har lenge vært utilgjengelig for Grenlands befolkning. Det vil det bli en slutt på. Allerede i dag er deler av elvebredden forvandlet til små perler av opplevelser som ligger der og venter på å bli tatt i bruk – med rasteplasser og trygge og gode sykkelstier. Om noen år vil det være langt mer naturlig for flere av oss å ta sykkelen fatt langs elva når vi forflytter oss mellom byene og alle bydelene i Grenland.

Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, mener at Bypakke Grenland er en gavepakke til oss alle:

– Sykling skåner miljøet og er helsebringende. Skal vi klare å redusere klimagassutslippene og skape et levende bymiljø, må flere sykle. Bypakke Grenland gjør at vi kan sende Grenland inn i fremtiden med en infrastruktur som kommer både miljøet, næringslivet, bilisten, fotgjengeren og syklisten til gode.

Flere på sykkelsetet

Hedda Foss Five

Mange sykkelperler i Grenland.

Hun legger ikke skjul på at hun ønsker at flere av oss skal sette oss i sykkelsetet. Og lover dem av oss som gjør det, en real bonusopplevelse.

– Når du sykler, opplever du byen og landskapet på en litt annen måte og får en mulighet til å stoppe opp og betrakte de kultur- og naturperlene vi har så mange av rett utenfor døra her i fjorden, smiler hun.

Gode sykkelstier har ikke uventet også vist seg å bidra til å øke fremkommeligheten for næringstransport gjennom sentrumsområder. Antallet biler som kjører gjennom sentrum reduseres, samtidig som sykkelstiene får syklistene bort fra veiene. Mange byer som satser på sykling, opplever dessuten en nedgang i alvorlige trafikkulykker og en oppblomstring i gatelivet.

Bypakka – en brobygger


Gulset er den største bydelen i Skien med nærmere 10.000 innbyggere. I dag er det nærmest byggestopp på Gulset på grunn av for dårlig infrastruktur med bare én transportåre inn til bydelen.

– Vi ser at veksten ganske enkelt har stoppet opp, forklarer Foss Five.

– Vi har til og med måttet legge ned en av barneskolene i denne bydelen. Bypakka innebærer at det vil komme en ny broforbindelse mellom Gulset og Århus. Vi håper og tror at den vil avlaste Gulsetringen og gi bydelen et nødvendig løft. Her står byggetomtene klare!

Urbane verdier

 Det er ingen tvil om at bypakka gjør Skien til en mer attraktiv by å bo i. De som allerede bor her, vil få det bedre – og tilflyttere fra Oslo og andre storbyer vil få oppfylt ønsket om å bo sentrumsnært og leve i kontakt med byen. Bypakka vil være både til hygge og nytte.

Stadig flere av oss ønsker å bo og leve urbant. Det er sagt at urbanisme er levemåten som byene fostrer, som gir seg utslag i distinkte holdninger, verdier og atferdsmønstre. Hvem vil vi være – hva ønsker vi at byen vår skal være? Det at Skien kommune velger å satse på bypakka, gir et klart signal om at Skien tar grep og tenker langsiktig.

Kollektivtrafikken


Hedda Foss Five peker på at bypakka også omfatter en oppgradering av kollektivtilbudet. Hyppigere avganger og bygging av flere kollektivfelt står på planen.

– Det skal være et pluss å ta buss, rimer hun med et smil.

– Det vil komme flere gode holdeplasser og leskur. På sikt håper vi også at vi kan etablere flere lyskryss som forfordeler busstrafikken.

Ser vi til andre byer som Skien absolutt kan og bør sammenligne seg med, som for eksempel Kristiansand, kan Bypakka også gi grunnlag for at det vil bli opprettet bilkollektiver. En av forutsetningene for det, er nettopp en velfungerende kollektivtrafikk.

– Bypakka er en stor sjanse vi har fått. Vi kan ikke la den gå fra oss og heller ikke la oss skremme av bompengefinansieringen, som er fornuftig prissatt med gode rabattordninger. Vi har sett og latt oss overbevise av de positive konsekvensene bypakkene har hatt i andre byer. Her kan vi politikere være med på å ta et historisk grep. Vi er med på noe stort!

Ordføreren i Skien gleder seg til å oppleve Skien ETTER bypakka. Vi har alle mye å glede oss til, mener hun!