Nasjonal transportplan har sykkel som et viktig satsingsområde, hvor hovedmålet er å øke sykkelbruken fra 4,6 til 8 prosent på landsbasis. For at dette skal gjennomføres må sykkelandelen i byene øke med 10 til 20 prosent.

Grenland har en av de høyeste sykkelprosentene når det gjelder barn og unge, men en av de laveste når det gjelder voksne.

– Forskerelevene på Skien videregående skole og Lektor2-ordningen skal i et prosjekt i samarbeid med Bypakke Grenland finne ut hvorfor, sier Rikke Philippi, kampanjeansvarlig i Bypakke Grenland.

Elevene har fått to problemstillinger de skal forske på, hvorfor ungdom slutter å sykle når de begynner på videregående og hva som skal til for å få flere til å bruke sykkelen.

Vil at flere skal sykle

Målet med prosjektet er at bypakka har som mål at andelen syklende øker fra fire til åtte prosent i løpet av en ti års periode.

Prosjektet er helt i startfasen og elevene jobber nå med hva som kan gjøre at mopeden og bilen blir prioritert fremfor sykkelen.

Resultatene fra forskningsrapporten kan gi svar på hva bypakka kan jobbe med i årene fremover som kan forhindre at så mange velger å parkere sykkelen.

Unge spør unge

– En eller annen plass på veien slutter folk å bruke sykkel, da finnes det ingen bedre måte å finne ut dette på enn å la unge spørre unge, sier Philippi.