– Til tross for ulemper med gravearbeid, vi er overveldet, dette er blitt veldig fint, og vi har hatt et godt samarbeid med de som har jobbet her, sier drivere i området, Knut Mjåland, daglig leder ved Becks brasserie Osebro og Kjell Grant Teigen ved Skomvær forlag.

Rehabilitert bru

Den siste delen av Osebro-strøket som er oppgradert er Osebrua over Lilleelva og området utenfor Bechs brasserie. Totalt har bypakkeprosjektet for hele Storgata et budsjett på 26,5 millioner.

– På grunn av koronasituasjonen ventet vi litt med denne siste etappen, men begynte for fullt etter sommeren. Nå er Osebro-brua rehabilitert med ny membran, og vi har endret fall for overflatevann til ut i elva ved Becks brasserie, sier Bjørnar Andersen.

Vannrør fra 1868

Også gamle vannrør, de eldste fra 1868, ble byttet i dette området før selve oppgraderingen startet.

På det lille torget ble det plantet en angbøk tidligere i høst. Ifølge prosjektleder skal det når våren kommer settes ut benker, ved torget og på Osebrua.

Bredere fortau, smalere vegbane

Veibanen over brua er snevret inn til 3,5 meter, mens fortauet ut mot Porsgrunnselva er betydelige bredere da tidligere parkeringsplasser nå er fjernet. Til våren skal blomster planets ut i urner, minst like omfangsrikt som vi fikk se i år.

Hele området er universelt utformet for å sikre god framkommelighet for gående.

Gående er prioritert

– Osebakken er en av Porsgrunns eldste bydeler og et sentrumsnært område. Når dette ble oppgradert hadde vi først og fremst de gående som prioritet. Vi ønsker å få flere til å gå til byen, for handel, opphold eller servering, sier han.

– Det er klart at vi har hatt et omsetningstap, særlig for baren, men det var verdt det, sier Knut Mjåland ved brasseriet.

Han ser også en ny næringsmulighet ved å få på plass gangbrua mellom Vestsiden og Porsgrunn sentrum i nord.

Ønsker gang- og sykkelbru

– Storgata er lang. Denne forbindelsen er bra, og jeg tror vi kan få en synergieffekt mot Vestsiden og.

– Becks brasserie i Drammen ligger rett ved den prisbelønte Ypsilonbrua på Union Brygge, så det er klart vi ser effekten av gangbruer, sier Mjåland.

Han er spent på hva som skjer framover, og håper på en sommer hvor man er kommet over koronakneika, en vaksine, og at folk bruker restaurantene i byen, også i ferietiden.

På skrå overfor Storgaten 176 holder Skomvær forlag til, og eieren av forlaget er ikke i tvil:

– Dette ble som tenkt, og vel anvendte penger, så nå håper jeg at folk bruker området, sier Teigen.

Han er blant dem som går til jobb hver dag.

– Men jeg har veldig kort vei, siden jeg bor på Osebakken, legger han til.