– Det var på tide at dette område blir både tryggere og penere, sier Turid Oterholt, som har drevet næring i Siljan i 30 år med egen frisørsalong.

Oterholt holder til i Sentrumsveien, som for tiden er stengt på grunn av anleggsarbeidet.

Er periode med støy og delvis stengt vei går helt greit, mener hun, så lenge sentrum i Siljan blir oppgradert.

– Totalkostnaden for hele prosjektet er 14,4 millioner, og Siljans andel i bypakkeprosjektet er 4,5 millioner, opplyser Rune Sølland samfunnssjef i Siljan kommune.

Entreprenør er Aktiv Veidrift AS.

Skolevei og ny barnehage

Sentrumsveien er klassifisert som skoleveg og er lokal rute i plan for myke trafikanter, men framstår ikke tilstrekkelig tilrettelagt for gående og syklende. Det er etablert en ny barnehage i sentrum som er satt i drift januar 2021. Det nye fortauet vil trygge barna og gjøre utflukter triveligere.

– Hovedprosjektet ved Sentrumsveien er 400 meter fortau. Deretter er prosjektet delt inn i to opsjoner, med totalt 735 meter fortau – helt frem til Sentrumsveien hvor det tidligere Flatins bakeri lå.

Asfaltering til våren

– I deler av prosjektet gjenstår grunnundersøkelser nå – for å sjekke løsninger og kostnad, sier Sølland.

Innen 2023 vil det meste være ferdig, mens det gjenstår asfaltering i 2024.

I løpet av 2023 skal fortauet stå ferdig, og skal asfalteres til våren 2024. (Foto: Birgitte Finne Høifødt)