Prosjektet er en del av Bypakke Grenland og gjennomføringen avhenger av at Stortinget godkjenner bypakka. Planleggingen er satt i gang og det forberedende arbeidet fortsetter slik at man står klar og dermed kan komme fortere i gang med prosjektet når dette skjer.

Når en veg skal bygges tett inntil bebyggelse, er det viktig at alle beboer skal føle seg mest mulig trygge. Alle grunneiere hvor Statens vegvesen må erverve grunn blir nå kontaktet i tiden fremover.

På nettsidene til Statens vegvesen kan du lese mer og se planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og reguleringsplan .