Tilbudet gjelder fra mandag 16. til og med søndag 29. mars.

– Buss er et rimelig, behagelig og miljøvennlig alternativ til bilen. Ved å tilby enkeltbilletter for bare en tier, håper vi flere prøver og finner ut at bussen kan være et godt alternativ til bilen, sier samferdselssjef Bjørg Hilde Herfindal i Telemark fylkeskommune.

Bussene går ofte i Grenland. Metrobussene har avgang hvert tiende minutt i morgen- og ettermiddagsrushet, og hver tjuende minutt på dagtid og om kvelden. Pendelrutene har også hyppige avganger.

Vanlig pris for enkeltbilletter i én sone i Grenland er 32 kroner for voksne og 16 kroner for barn og honnør.  Grenland har landets laveste priser for månedskort for voksne. For dem mellom 30 og 66 år koster det 400 kroner, for alle andre koster det 300 kroner per måned.