Hopp til innhold
Aktuelt

Prinsessegata i Skien er pusset opp med belønningsmidler

Fortauene langs Prinsessegata var nedslitte. Biler sto oppstilt delvis på fortauet, og var en fare for myke trafikanter. Med statlige belønningsmidler er nå fortauene trafikksikre.

Snorklipp i Prinsessegata: Byggeleder i Statens vegvesen Turid Homme Claussen og Brian Lund, prosjektleder, Statens vegvesen sto for åpning av Prinsessegata med ordfører i Skien Hedda Foss Five (Foto: Herman Skau Ødegård)

– Slitasjen gjorde det vanskelig å drifte fortauene på en forsvarlig måte. Vann som rant over fortauet var et problem også. Mange steder var kantsteinshøyden tilnærmet lik null på grunn av lag på lag med asfalt, forteller Brian Lund, prosjektleder i Statens vegvesen

Asfalt ble fres opp slik at fortauene langs Prinsessegata har fått tilbake den høyden og utformingen det skal være.

Bypakkeprosjektet er et trafikksikkerhetstiltak, prioritert av Skien kommune, og finansiert med statlige belønningsmidler.

Ordfører innviet fortauet

– Jeg er grad for alle trafikksikkerhetstiltak i Skien sentrum, sa ordfører Hedda Foss Five, da fortauet ble åpnet med snorklipp i dag.

– Både kommunen og andre aktører satser her.  Tilgjengelighet for alle trafikantgrupper er viktig. Prinsessegata har mye trafikk og det er godt at vi har god sikkerhet her nå. Forbedringene er med på å gjøre byen triveligere og tryggere. Oppgraderingen gir i tillegg til økt trafikksikkerhet et ansiktsløft for området, sier Foss Five.

– Det er veldig bra at Prinsessegata er forbedret for gående og syklende. Denne uka er 3000 skolebarn på litteraturfestivalen Appelsinia her i sentrum. Nå får vi virkelig testet de nye forholdene for myke trafikanter i Prinsensgate, forteller biblioteksjef Henriette Stoltz.

Kulturskolen har rundt tusen elever innom lokalene i Skistredet/Prinsessegata i løpet av en uke.

-Det er mye trafikk i området rundt kulturskolen. Det er veldig kjærkomment med trafikksikkerhetstiltak i området, sier kulturskolerektor Ole Andreas Meen.

Fylkesveg 32, Prinsessegata, er også blitt asfaltert fra Klosterøya til Plesnerparken samtidig som fortauene er rustet opp. Dette med midler fra asfaltprogrammet, driftsmidler til fylkesveg.

– I tillegg har vi også laget en bedre trafikkavvikling i kryss ved Møllebrua. Det er blitt en enklere og mer trafikksikker drift av trafikkøya i kryssene med Nedre Hjellegate og Møllebrua, opplyser byggeleder Turid Homme Claussen i Statens vegvesen.

Kostnad er 3 mill. og prosjektet har holdt seg innenfor budsjett.