–  Vi har fått en tunnel som er sikkerhetsmessig EU-tilpasset, det beste man kan få i hele Europa, og med nye asfalt, sa fylkesordfører Sven Tore Løkslid.

 EU-kravene til sikkerhet i tunneler gjelder alle tunneler over 500 meter. De fleste slike tunneler i Norge er på riksveger, men det gjelder også for fylkesveger, slik som fylkesveg 356 Porsgrunnstunnelen som er på 800 meter.

 – Det er gjort omfattende arbeider i tunnelen med hensikt å øke sikkerheten for trafikantene som ferdes på veiene våre. Vi vil samtidig takke naboer og trafikanter for tålmodigheten mens arbeidet har pågått, understreker assisterende prosjektleder i Statens vegvesen Anne Sveinall Ljungqvist.

Tunnelen ble stengt 23 april. Den ble ferdig på tiden og nøyaktig på budsjett.

Trafikken mellom Porsgrunnstunnelen og Vestsiden

Når Porsgrunntunnelen er åpnet igjen er det lettere å unngå unødvendig trafikk i sentrum. For et år siden ble kapasiteten i rundkjøringene på Vabakken og Kulltangen ved Frednesbrua på RV 36 økt gjennom Bypakke Grenland.  Dette gjør det lettere å kjøre strekningen Vallermyrvegen på Fv 32, via Porsgrunnstunnelen og Rv 36 over Frednesbrua og Vabakkentunnelen.