– Vi sikter mot at sykkelgata fra Borge skole til Kjølnes ungdomsskole skal være ferdig til skolestart 2017, sier Lars Martin Sørlie, prosjektkoordinator for Bypakke Grenland i Porsgrunn kommune.

Sykkelvennlig bydel

Pilot sykkelgate skal starte fra Borge skole gjennom Gudrunsveg og retning Brynhildsveg. Deretter skal sykkelgata krysse Augestadvegen, over til Borgehaven, ned Poppelvegen og deretter ut i Slottsbrugata. Fra Jotunvegen følger vegen til og forbi Urædd idrettsanlegg, før den avslutter i Kjølnes ring nord mot bommen og Leirkupgata.

Det finnes så langt bare to sykkelgater i landet, i Oslo, Torggata, som startet i august 2014 og som har utviklet seg til å bli en av de meste trafikkert sykkelrutene i Oslo. Den andre finnes i Stavanger som ble satt i gang i høsten 2016.

Farget asfalt

Rent fysisk skal asfalten få en annen farge, og skilt skal tydelig vise at sykkelen har rangen, selv om fargen ikke gir bestemte rettigheter eller plikter. Vanlige trafikkregler gjelder, for eksempel med vikeplikt fra høyre.

I Stavanger har man erfaring med at et rødt dekket kommuniserer godt i trafikken. Det er synligheten som er det viktigste.

Fortauet skal de gående få ha for seg selv. På en skole med så stor gang- og sykkeldeltakelse som på Borge skole kan det oppstå trengsel på fortauene til og fra skolen.

– Over 90 prosent av de 390 elevene våre sykler eller går til skolen, forteller rektor Kristin Støren.

Statlig finansiering

Pilotprosjektet – som finansieres av statlige belønningsmidler – ble til da elevrådet fra Borge skole gjennomførte en skoleveiprosjekt i april 2016 hvor de skulle kartlegge av snarveier for gående og trygge sykkeltraseer i samarbeid med organisasjon På sykkel i Telemark og prosjektleder Michel Fouler.

Kjølnes Ungdomsskole med elevrådet har jobbet lenge for å forbedre tilrettelegging for syklister i området under prosjekt «I Bike Kjølnes». Begge skoler ønsket etablering av en eller flere sykkelgater som prioritert tiltak.

Mange bruker veien

FAU-leder Gunhild Horgmo ved Borge skole er veldig positiv til tilrettelegging for barna med denne sykkelveien. Hun forteller at mange bruker denne veien også til fritidsaktiviteter på Kjølnes.

– Ser man større på det, så er det et veldig enkelt klimatiltak, sier Horgmo.