Vedtaket er i tråd med anbefalingene fra bypakkas styringsgruppe. Anbefalingen ble justert etter et felles formannskapsmøte torsdag 13. juni, der det ble klart at Bamble kommune i utgangspunktet sier nei til bompenger. Endringene i forhold til opprinnelig saksframlegg er:

Tidsdifferensierte satser innføres kun dersom Grenland får en belønningsordning på 200 millioner eller mer fra staten.
Pengeinnkrevingen starter når ett av prosjektene er satt i gang.
Styringsgruppa gis mandat til å tilpasse bypakka til de kommunene som deltar.
Justering av bomsatser: 14 kr utenom rushtid, 20 kr i rusthtid for lette kjøretøy. For tunge kjøretøy er satsene 28/40 kr.
Her kan du lese hele saksframlegget med justeringer.
Bystyret i Porsgrunn vedtok med 42 mot 7 stemmer.

Bamble sier nei takk til bypakka
Bypakka krever i utgangspunktet likelydende vedtak i alle Grenland-kommunene for å gå videre til behandling i Stortinget. At Bamble sa nei på felles formannskapsmøte, betyr likevel ikke at det er kroken på døra for bypakka. Saken er ikke avgjort før den er behandlet politisk i alle bystyrer/kommunestyre og av fylkestinget. Endringene i vedtaket åpner dessuten for å undersøke muligheten for å gå videre med bypakke uten at alle kommunene blir med i samarbeidet.

Her kan du lese mer om framdriften for Bypakke Grenland.