Denne vegen er ett av de nesten 50 prosjektene som er foreslått i Bypakke Grenland. Det er ikke tatt en endelig avgjørelse, men prosjektet inngår i det som anses som regionalt viktig for bypakka.

Slik blir bypakka – les bakgrunnssaken her.

En eventuell utbygging henger sammen med planene for Fv32 Lilleelvkrysset. Når ”problemkrysset” er borte, kan også strekningen Kirkebakken-Sverresgate-Hovenggata få nytt liv. Det skal bli enklere for bussen og for de som går/sykler. Gatene skal bygges om og få et mer urbant preg – med ny belysning, trær og busker, sykkelfelt og tosidig fortau.

Her ser du framdriftsplanen for bypakka.